Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12008 Administrative Law I

Estudi de distintes organitzacions administratives en particular (estat, CA, administració local, administració institucional i corporativa). Funció pública (accés, provisió de llocs, situacions, dret i deures, extinció). Contractació administrativa: teoria general dels contractes de les adm.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
7,5 1,5 9

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Primer ciclo Programa DERECHO-ADE 2 Obligatory subject
58 Primer Ciclo Programa ADE-Derecho 2 Obligatory subject
420 Five-year degree in Law Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 2 Core subject
484 LIC.CRIMINOLOGÍA 2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Obligatory subject
    Complementos de Formación desde diferentes títulos Optional
    Formación Complementaria desde Graduado Criminología Optional