Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12007 Economic Administrative Law

Constitució econòmica i dret administratiu. Els serveis públics econòmics. L'administració econòmic. L'empresa pública. Dret de la competència. Les ajudes públiques. Anàlisi particularitzada de la intervenció administrativa en diferents sectors econòmics: agricultura, indústria,

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional