Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12006 Civil Contract

Contractes translatius del domini a títol onerós i gratuït. contractes d'ús i gaudi. Contractes de serveis. Contractes de finançament. Contractes societaris. Contractes aleatoris. Contractes en el plet. Contractes d'explotació de la propietat intel·lectual.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional