Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12005 Accounting for Lawyers

Descripció del cicle comptable bàsic: des de la captació dels fets comptables fins l'elaboració dels comptes anuals. Enumerar les parts del pla general de comptabilitat, identificant els principis i normes que el regeixen, i la informació que procura. Ordenar les masses patrimonials del...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional