Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12004 Marriage Trials

Causes matrimonials. Sistemes matrimonials. El sistema matrimonial espanyol.Dret matrimonial canònic. Competència Esglèsia-Estat sobre el matrimoni. Estructura. Naturalesa. Formalitats matrimonials. Teoria. Impediments. Efectes. Disolució. Nulitat i revalidació. Sociologia del matrimoni religiós: el

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional