Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12000 Economic Analysis of Law

Sistema social jurídic i anàlisi econòmica. Supòsits teòrics i problemes metodològics d'aquesta anàlisi. Teoria econòmica dels drets de propietat. Dret de contractes. Dret d'accidents. Dret sancionador. Anàlisi econòmica de l'administració de justícia. Anàlisi de la intervenció

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional