Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

9846 Organització i Gestió de Centre Educatius (CF Pedag.) - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classe expositiva i activitats pràctiques. Treball individual i cooperatiu. Instruments didàctics
Met. Avaluació
Examen Final i treball
Bibliografia
BOLIVAR, A. (1999): Cómo mejorar los centros escolares. Madrid. Síntesis
CARRASCO, M.J. y otros (2002) Organización escolar. Aspectos básicos para docentes. Granada. Grupo Editorial Universitario.
GAIRIN, J. y DARDER, P.(1994): Organización de los centros docentes. Barcelona. Praxis
GIMENO SACRISTÁN, J. (1998) Poderes inestables en educación. Madrid. Morata.
GIROUX, H. (1993): La escuela y la lucha por la ciudadanía. México. Siglo XXI
SANTOS, M.A. (2000): La escuela que aprende. Madrid, Morata.
VARELA, J. y ALVAREZ-URÍA, F. (1991) Arquelogía de la escuela. Madrid. La Piqueta.
Continguts
1- L'Organització Escolar en els centres educatius. 2-El coneixement i la gestió dels centres. 3-La nova regulació política en el marc organitzatiu dels centres. 4-El centre educatiu com a espai de canvi, innovació i socialització -
Objetius
-Conéixer les estructures i funcionament dels centres educatius. -Analitzar les cultures organitzatives en els centres. -Conéixer la biografia dels centres segons models de gestió educativa.
URL de Fitxa