Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14788 Anàlisi del Discurs Informatiu - LL.PERIODISME 00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Al llarg del curs es desenvolupen les differents unitats temàtiques, seguides d´un debat amb els estudiants. Es programen una sèrie d´activitats pràctiques relacionades amb la temàtica del curs per a la seua exposició en aula o la seua presentació en treballs escrits
Met. Avaluació
L´avaluació del curs es realitzarà per mitjà d´un examen final amb una part referida al temari teòric i un altra referida a les activitats pràctiques. Aquestes s´avaluaràn igualment a partir d´exposicions en aula o a partir de treballs escrits
Bibliografia
Abril, Gonzalo (1997): Teoría General de la Información. Datos, relatos y mitos, Madrid, Cátedra
Dijk, Teun A. van (1990): La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona, Paidós
Fontcuberta, Mar de (1993) La noticia. Pistas para percibir el mundo, Barcelona, Paidós.
Gomis, Lorenzo (1991): Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Barcelona, Paidós
Martín Rojo. Luisa y Whittaker, Rachel (1998): Poder-decir o el poder de los discursos, Madrid, Arrecife
Rodrigo Alsina, Miquel (1989): La construcción de la noticia, Barcelona, Paidós.
Rodrigo Alsina, Miquel (1999): Comunicación intercultural, Barcelona Anthropos.
Continguts
El primer bloc temàtic valora l´activitat informativa com a socioculturalment emmarcada. Una particular atenció es donarà a la noció d´ideologia i als mitjans discursius qui l´expressen. Els valors i normes de l´activitat informativa constitueixen un segon bloc temàtic al qual s´abordarà la revisió crítica de conceptes como ara actualitat, objectivitat, neutralitat i els mitjans expressius amb els quals se simbolitzen.Un tercer bloc es refereix a una mostra d´aspectes caracteritzadors del discurs informatiu, i a les relacions d´aquest discurs amb altres definitoris d´un marc cultural. La caracterització del discurs informatiu com a una modalitat del discurs referit serà el punt de partida per a la discussió del tema. Procediments de citació i efectes polifònics serveixen al efecte de concretar la noció genèrica de discurs referit.
El quart bloc abordarà l´articulació del discurs informatiu en gèneres, la seua caracterització i les implicacions associades a la producció i recepció textuals
El cinqué bloc analitzarà les implicacions pròpies de mitjà mitjà tecnològic com a condicionant de la producció i recepció de texts informatius. El sisé bloc es refereix al paper dels mitjans de communicació social en la representació de processos de comunicació intercultural i com a factors actius en la seua gestió sociopolítica
Objetius
S´introdueixen els elements teòrics per a la descripció i anàlisi de l´activitat informativa als diferents mitjans de comunicació social, en particular l´escrita, des de la perspectiva pròpia d´una anàlisi crítica del discurs. Es complementen a aquest efecte els punts de vista de la producció i la recepció crítiques de la informació. Interessa especialment la discussió i aplicació dels elements teòrics a l´activitat pràctica dels estudiants amb materials informatius de diferents mitjans i seccions.
URL de Fitxa