Inicio > Primer y segundo ciclo > Titulación > Asignatura > Ficha técnica

Ficha técnica de una asignatura en una titulación

14734 Teoría y Práctica de los Géneros de Opinión - L.COMUNIC.AUDIO.00


Centro
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación
Departamento
Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación
Profesor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Met. Avaluació
- -
Bibliografia
Continguts


Programa

1.- Generalitats: informació i opinió
1.1. El mite de lÆobjectivitat
1.2. Generar opinió

2.- Origens històrics del periodisme d'opinió
2.1. "Mercuris" i "Gacetes"
2.2. El segle XVIII, el predomini de la raó
2.3. El segle XIX, l'apogeu de la premsa ideològica
2.4. El segle XX: cap un nou model de premsa

3.- L'estil del periodisme d'opinió
3.1. Què és l'estil?
3.2. Estil informatiu i estil d'opinió
3.3. Consells sobre el periodisme d'opinió: amenitat, vocabulari i ritme
3.4. Estratègies de persuasió i d'argumentació

4.- Gèneres d'opinió
4.1. Síntesi dels gèneres periodístics
4.2. Els gèneres híbrids
4.3. Funcions del periodisme d'opinió

5.- L'editorial
5.1. Definicions
5.2. Models d'editorials
5.3. Estil i estructura
5.4. L'editorial signat
5.5. Mediació política de l'editorial

6.- Columna
6.1. Concepte de columna
6.2. Tipus de columnes
6.2.1 Columna de política
6.2.2 Columna literària
6.2.3 Columna d'humor
6.2.4 Columna d'esports
6.2.5 Columna de societat
6.2.6 Columna de divulgació
6.3. Estil i personalitat
6.4. El dibuix d'humor i la caricatura

7.- Article en profunditat
7.1. Particularitats
7.2. Classificació
7.3. Estructura

8.- Crítica
8.1. Funcions

Objetius
URL de Fitxa