Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14721 Retòrica i Argumentació Mediàtiques - LL.PERIODISME 00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classes amb desenvolupament teòric i pràctic
Met. Avaluació
Proba final sobre qüestions de temàtica interrelacionada. L'estudiant podrà disposar de tot tipus de material bibliogràfic
Bibliografia
Gallardo, B.(2001): "Teoria de la persuasió", en López y Pruñonosa, Eds.: Fonaments de Comunicació, Valencia: Universitat
Laborda, X.(1993): De Retòrica. Barcelona: Barcanova.
Laborda, X.(1996): Retórica interpersonal. Discursos de presentación, dominio y afecto, Barcelona, Octaedro.
Reardon, K.(1981): La persuasión en la comunicación. Teoría y contexto. Barcelona: Paidós, 1991.
López Eire, y Santiago Gervós, J.r de(2000): Retórica y comunicación política, Madrid: Cátedra
Brown, J.A.C. (1963): Técnicas de persuasión, Madrid, Alianza
Ribeiro, L. (1999): La comunicación eficaz, Barcelona: Urano
Hoff, R. (1996): Dígalo en seis minutos, Barcelona, Ed. Granica
Juès, J.-P. (1996): El enfoque paradójico. Una técnica para resolver conflitos, Barcelona: Salvat.
Continguts
1. Què és persuadir. Nocions relacionades.
2. L'enfocament psicològic de la persuasió: models teòrics.
3. L'enfocament retòric de l'oratòria clàssica.
4. L'enfocament lògic de la dialèctica aristotèl.lica: silogisme i falàcies.
5. L'enfocament lingüístic: la teoria de l'argumentació.
6. L'enfocament transaccional: Teoria dels Jocs.
7. L'enfocament paradoxal: l'Escola de Palo Alto.
8. L'enfocament mediàtic: publicitat i propaganda.
Objetius
Formar l'estudiant en l'anàlisi i pràctica dels principals mètodes i gèneres de l'argumentació, tant en la vessant clàssica (retòrica) com la contemporània (massmediàtica). Recorregut històric pels principals models i enfocaments (teories transaccionals, psicològiques, lingüístiques, etc.).
URL de Fitxa