Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14672 Conceptes Jurídics Fonamentals - LL.COMUNI.AUDIO.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Dret Civil
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Met. Avaluació
Bibliografia
BELTRÁN SÁNCHEZ, E.; ORDUÑA MORENO, F. J., y otros, Curso de Derecho Privado, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L.; y GULLÓN BALLESTEROS, A., Instituciones del Derecho civil, 2 vols., Editorial Tecnos Madrid, 2004.

LACRUZ BERDEJO, J. L., Manual de Derecho civil (precedido de una Introducción al Derecho), Editorial Bosch, Barcelona, 1990.

LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de Derecho civil patrimonial, Madrid, 2004.
Continguts
TEMA 1.- EL DRET, L'ORDENAMENT JURÍDIC I LES NORMES JURÍDIQUES.
TEMA 2.- LES FONTS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL.
TEMA 3.- EL DRET DE LA PERSONA.
TEMA 4.- RELACIONS FAMILIARS.
TEMA 5.- DRETS SOBRE LES COSES.
TEMA 6.- LA CONDUCTA COM A OBJECTE DE DRET. L'OBLIGACIÓ.
TEMA 7.- EL CONTRACTE.
TEMA 8.- LA RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
TEMA 9.- EL SISTEMA JUDICIAL ESPANYOL.
TEMA 10.- EL PERIODISME I LA PROTECCIÓ JURISDICCIONAL DELS DRETS CONSTITUCIONALS.
TEMA 11.- MARC LEGAL BÀSIC DE L'EXERCICI PROFESSIONAL EN MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Objetius
URL de Fitxa
http://www.uv.es/dretcivil/