Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14487 Teoria i Història de la Geografia - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Explicació i discussió en classe dels continguts teòrics, dels textos escrits per geògrafs i dels treballs elaborats pels estudiants.
Met. Avaluació
La qualificació (de 0 a 10 punts) es farà basant-se en l´examen final i en el seu cas se sumarà la nota obtinguda pels treballs, sempre que la nota de l´examen supere els 4 punts.
Es pot optar per avaluació continuada en la qual es valora la participació i les proves parcials que es fan al llarg
Bibliografia
1. CLAVAL, P. (1987), Geografía humana y económica contemporanea. Ed. Akal. Madrid. 2. GÓMEZ MENDOZA, J. et al, (1988), El pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos, Alianza, Madrid. 3. ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2000), Los horizontes de la geografía. Ed. Ariel. Barcelona. 4. UNWIN, T. (1995), El lugar de la Geografía, Ed. Cátedra, Madrid. 5. VALLÈS i SANCHIS, I. (2007), Teoria i Història de la Geografia, Apunts de classe disponibles en l'Aula virtual.
Continguts
És una història de la geografia on s´analitza l´evolució d´aquesta ciència des de la Il?lustració fins els nostres dies. La primera unitat temàtica planteja les bases possibles per a un estudi d´història de la geografia i les aportacions més importants durant la Il.lustració i el segle XIX. Una segona unitat temàtica estudia les escoles geogràfiques europees i nordamericana de la primera meitat del segle XX i la tercera unitat temàtica explica l´evolució de la geografia en la segona meitat del segle XX i principis del XXI.

Objetius
Coneixement teòric de l'evolució de la Geografia moderna com a ciència i maneig dels diferents autors i escoles.

URL de Fitxa