Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14486 Tècniques Estadístiques en Geografia - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Durant el curs, l’alumne treballarà, fora de les hores de pràctica, en un
dossier d’exercicis que es lliurarà en començar el curs, amb indicació expressa que, en
cas de no haver-lo completat en finalitzar les classes, no serà possible l’avaluació fins
al lliurament complet del dossier.
Met. Avaluació
La qualificació de l’assignatura s’obtindrà d’eixe examen final que serà
pràctic, amb desenvolupament i finalització d’exercicis sobre la matèria. No hi haurà
preguntes teòriques.
Bibliografia
BURT, J.E. i BARBER, G.M. (1996, 2.ED) Elementary Statistics for
geographers. Guilford.
EBDON, D. (1982), Estadística para geógrafos. Ed. Oikos-Tau
ESTEBANEZ, J. (1979), Técnicas de cuantificación en Geografía, Ed. Tebar Flores
GUTIERREZ PUEBLA, J. et al. (1995), Técnicas cuantitativas. Estadística básica, Ed.
Oikos-Tau.
HAMMOND, R./McCULLAG, P. (1984), Técnicas cuantitativas en Geografía,Ed. Saltés
Continguts
Conceptes bàsics en Estadística, Estadística Descriptiva, probabilitat i
mostreig, contrastament d´hipòtesi i Correlació i regressió.
Objetius
En principi, es vol aconseguir que els alumnes puguen fer ús en el seu
treball universitari i professional dels coneixements bàsics i principals conceptes i
instruments estadístics aplicables a la Geografia. Com a objectiu final, es proposa que l'alumne
siga capaç, en el marc de futurs projectes de treball, de prendre decisions en els següents
àmbits: presa de dades, formulació correcta d'hipòtesi de treball, selecció dels
instruments estadístics adients i correcta aplicació d'eixos instruments amb una interpretació
acurada i correcta dels resultats.
URL de Fitxa