Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14483 Tècniques d'Anàlisi Qualitativa en Geografia Humana - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Ensenyament amb treballs pràctics i anàlisi i discusió de les
avantatges i inconvenients de les tècniques amb exemples reals.
Met. Avaluació
Examen final amb possibilitat de treball voluntari.
Bibliografia
Boira, J.V. (1992) Percepción del espacio y geografías
personales: una revisión de los estudios realizados en España desde aproximaciones no analíticas. Actas del V Coloquio de Geografía Cuantitativa. Universidad de Zaragoza. Delgado, A. i Gutiérrez, J.(1994) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Sintesis. Eyles, J. i Smith, D.M. (1988) Qualitative methods in Human Geography. Polity Press. Flowerdew, R. and Martin, D. (1997) Methods in Human Geography. A guide for students doing a research project. Longman. García Ballesteros, A. (1998) Métodos y técnicas cualitativas en geografía social. Oikos-Tau. Nogué, J. (1985) Una lectura geogràfico-humanista del paisatge de al Garrotxa.
Diput.Girona Thomson, P. (1988) La voz del pasado. Alfons el Magnànim.
Continguts
Discusió sobre els mètodes, metodologies i tècniques
d'investigació, per a passar posteriorment a analitzar la base teòrica de la investigació
qualitativa. Presentació del disseny d'una investigació basada en tècniques
qualitatives i anàlisi de les principals tècniques al nostre servei: entrevista,
mètode DELPHI, grups de discusió, observació, literatura i fonts escrites, història
oral i urbanisme participatiu.
Objetius
Introduir l'estudiant en la teoria i en els principals mètodes
d'anàlisi qualitativa (de l'entrevista a la història oral, de la literatura als
grups de discussió), amb la idea bàsica que és possible combinar aquests
procediments amb els ja estudiats de base quantitativa.
URL de Fitxa