Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14480 Riscos Naturals - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
S'expliquen continguts teòrics a partir de classes magistrals que es combinen amb els treballs exposats pels alumnes sobre casos reals. A més es fan pràctiques a classe sobre successos reals.
Met. Avaluació
L'avaluació es farà a partir d'un examen teòric (60%), i d'un examen pràctic (30%). Lliurament de pràctiques i eixida de camp obligatòries. Es valorarà l'assistència a classe i a les activitats complementàries (10%). També es faran treballs voluntaris.
Bibliografia
Ayala-Carcedo, F.J. y Olcina Cantos, J. (coordinadores) (2002): Riesgos naturales. Ariel
Bryant, E. (2005): Natural hazards. Cambridge University Press. 310 p.
Calvo García-Tornel, F. (1984): La geografía de los riesgos. Geocritica, 54 (http://www.ub.es/geocrit/geo54.htm)
Chapman, D. (1997): Natural hazards. Oxford University Press. 174 p.
Frampton, et al. (1998): Natural hazards : causes, consequences and management. Hodder and Stoughton. 126 p
Keller, E. A. y Blodgett, R.H. (2007): Riesgos naturales : procesos de la Tierra como riesgos, desastres y catástrofes. Pearson Prentice Hall, D. L. 422 p.
Olcina Cantos, J. (2006): ¿Riesgos naturales?. Davinci
Continguts
1. Introducció. Definicions i conceptes: riscs, desastres i catàstrofes. Classificació dels riscs naturals. El risc i les societats contemporànies. Significat ecològic i econòmic de les catàstrofes naturals.
2. Vulcanisme. Zones volcàniques i el seu origen. Tipus d'erupcions. Dinàmica eruptiva. Prevenció i vigilància de les erupcions. Mesures estructurals i no estructurals de control del risc.
3. Els terratrèmols. Zones sísmiques. Magnitud i intensitat dels terratrèmols.Processos d'un terratrèmol. Ones sísmiques. Predicció i prevenció de terratrèmols.
4. Moviments de massa. Tipus de moviments. Factors que controlen els moviments. Causes que provoquen els moviments de massa. Prevenció i predicció.
5. Riscs meteorològics i climàtics. Pluges intenses. Neu i allaus. Vents. Ones de fred i calor. Tempestes tropicals. Tornados. Reducció de dels perills per temps sever. Riscs associats als canvis climàtics. El Niño. El calfament global.
6. Riscs d'inundació. Causes que provoquen les revingudes i les inundacions. Tipus de revingudes. Factors naturals que provoquen les revingudes. Zones inundables i processos d'inundació. Mesures estructurals i no estructurals de mitigació d'inundacions
7. Altres tipus de riscs. Incendis. Extincions massives.
8. Protecció civil i gestió d'emergències.
Objetius
L'objectiu de l'assignatura és introduir l'alumne en el coneixement dels processos naturals que suposen un risc per a la població. En el primer tema s'expliquen els conceptes bàsics de la disciplina i les diferents categories de riscs. La resta de temes, tant teòrics com pràctics es dediquen a l'explicació dels risc geomorfològics d'origen endogen (volcans i terratrèmols), d'origen exogen (moviments de massa, erosió accelerada, inundacions) i d'origen climàtic (ones de fred i calor, mànegues, calamarsades). Per últim, es dedica un capítol a l'explicació d'altres tipus de riscs naturals.
URL de Fitxa