Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14476 Polítiques Regionals en Europa - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Presentació de contiguts pel professor (materials prèviament subministrats). Participació guiada dels estudiants a classe. Realització de pràctiques i presentació de treballs. Cerca d'informació i redacció d'informes fora de l'horari de classes.
Met. Avaluació
Examen Final i Treball de Curs
Bibliografia
1. BRUNET, F. (1999): Curso de integración europea, Madrid, Alianza Editorial, Ciencias Sociales.
2. COMISIÓN EUROPEA (1999): Estrategia Territorial Europea, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
3. MELLA MÁRQUEZ, J.Mª (coord.) (1998): Economía y política regional en España ante la Europa del siglo XXI, Madrid, Akal Textos.
4. OCDE (2001) Territorial Outlook 2001, París, OCDE.
5. PUJADAS, R. y FONT, J. (1998): Ordenación y planificación territorial, Madrid, Síntesis, Colecc. Espacios y Sociedades
Continguts
Estudi i anàlisi de l'ordenació, la planificació i les polítiques regionals i sectorials, i la seva repercusió sobre el medi geogràfic de la Unió Europea. La Planificació Territorial representa un importantíssim camp de futur per a l'activitat del geògraf, fonamentalment en la configuració de noves estratègies territorials dels espais locals, regionals i inter-regionals. La assignatura s'inicia amb la presentació de la importància que l'anàlisi de les polítiques públiques té sobre el territori. Després realitza un inventari dels distints tipus de polítiques i enfocaments que han predominat consecutivament al llarg dels darrers anys en el marc de l'espai europeu, fins arrivar a la situació actual. Avui predomina un enfocament més integral, holístic i sostenible (territorial front a l'exclussivament econòmic o medi-ambiental) en el que l'espai importa. Aquest nou enfocament requereix de metodologies recents i encara no del tot desenvolupades com ara l'Avaluació
Ambiental Estratègica o l'Avaluació d'Impacte Territorial. Malgrat això, ja es compta amb algunes experiències d'elaboració d'Estratègies de Desenvolupament Territorial que permeten realitzar anàlisis de casos i un benchmarking.
Objetius
Preparar l'estudiant front a la innovació, en mètodes i objectius, que suposa la nova planificació territorial estratègica (multinivell) que impulsa la Unió Europea.
URL de Fitxa