Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14473 Planificació d'Infrastructures i Serveis - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Es combinen classes teòriques, pràctiques d'aula i la
realització de debats i exposicions orals.
Met. Avaluació
En primera convocatòria: Pràctiques de classe (2.5 punts), exposició i comentari oral de lectures i participació en debats (2.5 punts), i examen final (5.0 punts).
En segona convocatòria: examen final (10 punts).
Bibliografia
1.Ander-Egg, E. (1991): Introducción a la planificación, Generalitat Valenciana, Valencia 2. DeVerteuil, G. (2000): Reconsidering the legacy of urban public facility location theory in human geography, Progress in Human Geography, 24.1, pp.47-69 3. Marvin, S. y Slater, S. (1997): Urban infrastructure: The Contemporary Conflict between Roads and Utilities, progress in Planning, 48 pp.247-318 4. Massam, B.H. /1992): The right place, Longman Higher Education, Harlow 5. Moreno Jiménez, A. (1995): Planificación y gestión de servicios a la población desde la perspectiva territoral: algunas propuestas metodológicas, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 20, pp.115-134
Continguts
S'aprofundeix en les relacions existents entre el benestar de la població, l'accés a serveis i el possible impacte sobre la població i el territori d'equipaments i infraestructures, desenvolupant el concepte d'externalitat espacial. Es desenvolupen les diferents fases de la pràctica de la planificació (diagnòstic i identificació de problemes, establiment de metes i objectius, identificació, avaluació i selecció d'alternatives i avaluació de resultats) aplicada a equipaments i serveis públics. Finalment s'analitzen exemples reals a partir de la planificació sectorial autonòmica a la Comunitat Valenciana en camps com les infraestructures de carreteres, el sanejament d'aigües, la gestió de residus o la localització dels equipaments educatius i sanitaris.
Objetius
El principal objectiu de l'assignatura és aconseguir competència i domini teòric i pràctic en les qüestions relacionades amb la planificació d'infraestructures i serveis públics.
URL de Fitxa