Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14455 Geomorfologia Fluvial - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classes teòriques presencials amb assistència no obligatòria i classes no
presencials (excursió, visites, etc.)
Met. Avaluació
Examen final
Bibliografia
GREGORY, K.J. and WALLING, D.E. (1973): Drainage Basin Form and Process,
London, Arnolds, 459 p.
KNIGHTON, D. (1984): Fluvial Forms and Peocesses, London, Arnolds, 218 p.
MORISAWA, M. (1985): Rivers. Form and Process, London, Longman 222 p.
PEDRAZA, J. de (1996): Geomorfología. Principios, métodos y aplicaciones, Madrid, Rueda,
414 p.
BULL, J.l. and KIRKBY, M.J. (2002): Drylands Rivers, Chichester, Wiley, 388 p.
Continguts
Continguts: L'aigua en la conca de drenatge. Conceptes bàsics d'hidràulica
fluvial. Processos fluvials en les conques de drenatge. Les lleres al•luvials. Formes
d'acumulació fluvial: ventalls al•luvials, plans d'inundació, deltes. Canvis temporals dels
jaços al•luvials. Impacte humà sobre el sistema morfològic fluvial.
Objetius
Objectius: Es pretén analitzar el sistema fluvial atenent a la dinàmica
dels processos geomorfològics, la tipologia de les lleres al•luvials i les formes més
representatives de l'acumulació al•luvial. A continuació, es consideressin les modalitats dels
canvis en els jaços al•luvials segons diverses escales temporals (seculars, holocè, plistocè)
. Finalment, s'abordaran diverses qüestions aplicades en relació a la gestió dels
sistemes fluvials.
URL de Fitxa