Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14453 Geomorfologia - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classes teòriques presencials amb assistència no obligatòria, classes
pràctiques amb assistència obligatòria i activitats no presencials amb assistència
obligatòria
Met. Avaluació
Examen final
Bibliografia
AHNERT, F. (1998): Introduction to Geomorphology, London, Arnold, 352 p.
MUÑOZ, J. (1992): Geomorfología general, Madrid, Síntesis, 351 p. PEDRAZA, J. et al (1996)
: Geomorfología. Principios, métodos y aplicaciones, Madrid, Rueda, 414 p. PEÑA, J.L. (
1997): Cartografía geomorfológica básica y aplicada, Logroño, Geoforma, 227 p. ROSSELLO,
V.M. et al (1994): Manual de Geografia Física, València, Universitat de València, 439 p
Continguts
Consta de tres parts.En la geomorfologia estructural es consideren
minerals i roques, l'estructura del globus i la seva expressió geomorfològica i una tipologia
bàsica de les formes estructurals. En la part de la geomorfologia dinàmica es tracta la
meteorització i el modelatge de roques representatives, el desenvolupament dels vessants, el
sistema fluvial i el sistema litoral. En la tercera part s'indiquen els fonaments de la
geomorfologia climàtica Objectius: Es pretén mostrar els fonaments teòrics i els camps
aplicables de la geomorfologia des de tres perspectives interdependents (estructural, dinàmica i
climàtica). Per a això es desenvoluparà un esquema dels coneixements bàsics orientats al
reconeixement i anàlisi geomorfològica, amb el suport de les classes pràctiques i diverses
sortides es camp.
Objetius
estructurals i litologia. Processos de modelatge. Vessants, sistemes fluvials,
sistemes litorals, processos i formes eòliques, glacials i periglacials.
URL de Fitxa