Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14447 Geografia Política - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classe magistral, participació dels estudiants i tutorització del treball de curs.
Met. Avaluació
Avaluació

Els estudiants poden optar entre una Avaluació continuada o un Examen final.

L? Avaluació continuada suposa l?assistència regular a les classes i la realització de proves parcials.Es podran fer treballs previ acord amb el professor. (Veure programa en Aula Virtual)
Bibliografia
- CUCÓ, A.; ROMERO, J.; FARINÓS, J. (2002): La organización territorial del Estado. España en Europa: un análisis comparado. València, Universitat de València.
- CHOMSKY, N. (2001): Estados canallas. El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales. Barcelona, Paidós.
- LÓPEZ TRIGAL, L.; BENITO DEL POZO, P. (1999): Geografía política. Madrid, Cátedra.
- NOGUÉ FONT, J.; VICENTE RUFÍ, J. (2001): Geopolítica, identidad y globalización. Barcelona, Ariel.
- KLARE, M.T. (2003): Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global. Barcelona, Urano.
- ROMERO, J.; NOGUÉ, J. (2004): Globalización y nuevo (des)orden mundial. En J. Romero (coord.): Geografía Humana. Barcelona, Ariel.
- VALLÈS, I.(2008): Geografia Política (apunts en Aula virtual)
Continguts
Està estructurat en cinc temes: Tema 1. Introducció a la Geografia Política.
Els continguts de la geografia Política i tendències des del segle XIX a l?actualitat.

Tema 2. La Geografia i l?Estat
Nacions i Estats. Nacions sense Estat. Agrupacions d?Estats

Tema 3. Geografia i processos electorals
El territori electoral: les variables espacials del vot. De les eleccions locals als parlaments supraestatals: la UE com a paradigma

Tema 4. Política pública i conseqüències sobre l?economia i el territori
Grups de pressió privats i actuació pública sobre el territori
Poder plúblic i planificació del territori

Tema 5. El sistema món posterior a la divisió de blocs
Guerres i conflictes armats
Geopolítica en un món posterior a la divisió de blocs
Organismes supranacionals i la moderació dels conflictes armats
Objetius
L?objectiu de l?assignatura és obtenir un coneixement detallat dels conceptes i la terminologia emprats en la Geografia Política, així com entendre la forma en què el territori afecta la geopolítica; en aquest sentit, les escales local i global seran el fil conductor del curs.
URL de Fitxa
.