Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14441 Geografia de la Població - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Desenrotllament i explicació dels temes amb lectures de suport comentades en classe i suggerències per a la participació de l'alumnat en l'aula
Met. Avaluació
Examen Final i treball
Bibliografia
1. Guillon, M. (2000): Geographie mondiales de la population. Paris. Ellipses 2. Puyol, R. (1997): Dinàmica de la població a Espanya. Madrid. Síntesi 3. Thumerelle, JP (1997): Les poblacions del món. Madrid. Càtedra 4. Vinuesa, J. (1994): Demografia. Anàlisi i projeccions. Madrid. Síntesi. 5. Castles, S I Miller, M. (1998): The age of migration. London. Palgrave
Continguts
Conceptes bàsics. Distribució de la població mundial. Fonts per a l'estudi de la població a Espanya. La dinàmica natural. La mobilitat espacial . L'estructura de la població. Població i recursos. Objectius: Coneixement dels conceptes i tècniques bàsiques en Geografia de la població. Descripció i interpretació dels principals fenòmens demogràfics. Anàlisi de les diversitat de poblacions en el món
Objetius
Coneixement dels conceptes i tècniques bàsiques en Geografia de la Població. Descripció i interpretació dels principals fenòmens demogràfics. Anàlisi de la diversitat de poblacions en el món.
URL de Fitxa