Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14428 L'Aigua en el Medi Mediterrani - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classes teòriques i pràctiques impartides per la professora.Elaboració i expossició pública de treballs per part dels alumne
Met. Avaluació
Examen escrit (70%). Lectura i comentaris d'articles científics (10%). Lliurament de les pràctiques obligatori. Assistència a pràctiques (10%). Eixida de camp: obligatòria. Memoria exida(10%). Treball voluntari.
Bibliografia
Jeftic, L.; MIlliam, J. D., Sestini, G. (eds)(1992): Climatic ghange and the mediterranean, Esward Arnold, London, 315 pp.
King, R., Proudfoot, L; Smith, B. (eds): (1997): The mediterranean. Environment and society. Arnold, London, 315 pp.
Margalef, R. (ed.) (1989): El Mediterraneo occidental. Ed. Omega, Barcelona, 373 pp.
Rodríguez Martinez, J. (1982): Oceanografía del Mar Mediterráneo. Ed. Pirámdide, 174 pp.
Standley, D. J. (ed.) (1972): The Mediterranean sea. Ed. Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsburg, 765
Wainwrigth, J; Thornes, J. B. (2004): Environmental isues in the Mediterrnean. Routledge,London.
Woodward, J. C. (ed)(2009):The Physical Geography of the Mediterranean. Oxford,Un. Press.
Continguts
1. Hidrologia mediterrània: varietat i complexitat
2. Climes mediterranis: la interacció mar-terra-aire. Precipitació i evaporació
3. La infiltració i la percolació
4. L'escorrentia: gènesi, característiques i models
5. Els rius mediterranis. La circulació efímera
6. Recursos hídrics, usos de l'aigua i la seua gestió
7. Balanços hídrics: l'aigua de la mar i dels rius
8. Morfologia de la conca mediterrània
9. Mases d'aigua i circulació general a la Mediterrània
Objetius
Conèixer el cicle hidrològic amb els seus processos i reservoris, tot considerant les peculiaritats que introdueix en la hidrologia una mar tancada com
és la conca mediterránea. A més s'analitzaran els recursos hídrics, el usos i la seua gestió
URL de Fitxa