Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14426 Climatologia - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Seguiment de les práctiques al llarg del curs
Met. Avaluació
Examen oral
Bibliografia
Barry, R.G. y Chorley, R.J. 1992. Atmósfera, tiempo y clima. London,
Routledge, 392 pp.
Capel, J.J. 1981. Los climas de España. Barcelona, Oikos-Tau, 429 pp.
Cuadrat, J.M. y Pita, M.F. 1997. Climatología. Madrid, Cátedra. 496 pp.
Gil, A. y Olcina, J. 1997. Climatología General. Barcelona, Ariel, 579 pp.
Viers, C. 1975. Climatología. Barcelona, Oikos-Tau, 309 pp.
Continguts
1. Introducció. El sistema climàtic i el sistema terrestre
2. La atmosfera. Composició i estructura
3. La radiació solar. La radiació terrestre. Balanç energètic
4. Humitat atmosfèrica i precipitació
5. Circulación general atmosfèrica
6. El temps atmosfèric: mapes del temps. Tipus de temps
7. Els climes terrestres
8. Els canvis climátics
Objetius
Estudi general i global dels principals elements de la geografia de la
naturalesa, de les seues relacions internes i dels seus elements més significatius, introduint
a l'estudi de l'atmosfera i el clima. Reconeiximent dels principals processos
atmosfèrics, dels grans trets de la circulació atmosfèrica i dels principals tipus de climes
terrestres.
URL de Fitxa