Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14234 Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics - LL.FILOL.ANGLESA 00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Anglesa i Alemanya
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Theory: Lectures
Practice: Translation in class and at home with group analysis and assessment in class
Bibliografia
Agost, R. & E. Monzó. 2001. Teoria i pràctica de la traducció general: espanyolûcatalà. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
Bell, R.T. 1991. Translation and Translating: Theory and Practice. London & New York: Longman.
Brinton, E. et al. 1996 (1981). Translation strategies. Estrategias para la traducción. Hemel Hempstead: Phoenix ELT.
Catford, J.C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press.
Crystal, D. & D. Davy. 1995 (1969). Investigating English Style. Harlow: Longman.
Continguts
Descripción del Curso/Contents for the Course:

Theory:
Unit 1. Introduction to translation theory: definition and features of translation; translation taxonomies
Unit 2. Text typology and translation: register, genre and text type
Unit 3. Theoretical aspects of the translation of humanities texts

Practice: Translation of Humanities texts from English into Spanish and from Spanish into English