Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14147 Tècniques de l'Expressió Escrita en Llengua Catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
G8127 - GEMMA DESAMPARADOS LLUCH CRESPO
Met. Docent
Met. Avaluació
Bibliografia
CASSANY, D. (1993): La cuina de lÆescriptura. Barcelona; Empúries.
COROMINA, E. (1988): Tècniques dÆescriptura. Vic: Eumo.
COROMINA, E. (1991): Llibre dÆestil de 9 NOU. Vic: Eumo.
SERAFINI, M.T. (1989): Cómo redactar un tema. Barcelona: Paidós.
SERAFINI, M.T. (1994): Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.
SOLÀ, J. I PUJOL, J.M. (1989): Tractat de puntuació. Barcelona: Columna. Millorar la competència dels estudiants de qualsevol especialitat filològica en la redacció de textos formals catalans.
Continguts
1. El Context de la comunicació. Tipus de text. Finalitats i expectatives de comunicació. Rols socials i canals de comunicació. Els processos de la composició escrita 2. La planificació del text. La selecció de la informació. Documentació, citacions, referències. LÆorganització de la informació.3. LÆescriptura del text. LÆestructuració. LÆarquitectura de la frase. La puntuació 4. La revisió del text. Avaluació de lÆescrit. Llegibilitat, correcció i pertinença comunicativa. Tècniques de correcció de textos. Els models dÆelaboració textual. La fitxa i les citacions bibliogràfiques. LÆesquema. El resum. La ressenya
Objetius
URL de Fitxa