Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14146 Tècniques d'Expressió Oral en Llengua Catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
G4094 - MARIA CONCA MARTINEZ
Met. Docent
En aquesta assignatura es posa èmfasi en l?enfocament comunicatiu. La teoria serveix per orientar i reforçar la pràctica de l?estudiant, que consisteix en activitats d?anàlisi i producció dels diferents gèneres orals proposats al llarg del curs.
Met. Avaluació
Avaluació continua a traves de les pràctiques orals fetes a classe. Pràctiques d’anàlisi i intervencions orals sobre els continguts teòrics i pràctics del curs. Una exposició final sobre alguns dels gèneres discursius de l’àmbit acadèmic o social
Bibliografia
Ferrando, A. (ed.), M. J. Cuenca i M. Pérez Saldanya (2002): Guia D?usos lingüístics, I. Aspectes gramaticals, Alacant, IIFV.
Perelman, Ch. i Olbrechcs-Tyteca. E. (1989):Traité de l?argumentation. La nouvelle rethorique. Ed. de l?Université de Bruxelles (trad. esp.: Tratado de la argumentación. La nueva retórica, Madrid, Gredos).
Rubió, J i Puigpelat, F. (2000): Com parlar bé en públic, Barcelona, Pòrtic.
Vallverdú, F. (2000): El català estàndard i els mitjans audiovisuals, Barcelona, Ed. 62.
Vilà i Santasusana, M. (ed.), C. Ballesteros, J.M. Castellà. A. Cros, M. Grau, J. Palou (2002): Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d?aprenentatge i seqüències didàctiques, Barcelona, Graó.
Continguts
1. La comunicació oral. Les habilitats lingüístiques: la comprensió i l?expressió orals. La importància de la veu. 2. La pragmàtica i l?anàlisi del discurs oral. El discurs oral monològic i dialògic. La varietat estàndard dins del conjunt de la variació lingüística. Condicions de l?elocució estàndard. 3. La retòrica clàssica i l?oratòria moderna. Teoria de l?argumentació. Estructura del discurs argumentatiu. Tipus d?arguments i fal?làcies. 4. La planificació del discurs oral, l?emissió i l?avaluació. Els recursos estilístics i els suports materials.
Objetius
Comprendre les característiques discursives que configuren l?oralitat i que diferencien el discurs oral de l?escrit. Practicar l?ús oral de la varietat estàndard en àmbits formals. Assolir criteris de valoració del propi discurs i del discurs d?altri. Conèixer l?estructura del discurs argumentatiu i saber elaborar diferents tipus d?arguments. Adquirir coneixements d?oratòria i estratègies per a parlar bé en públic. Poder pronunciar un discurs a partit d?un guió previ.
URL de Fitxa