Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14109 Literatura Catalana per a Infants i Joves - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
G8127 - GEMMA DESAMPARADOS LLUCH CRESPO
Met. Docent
La informació teòrica es facilita a partir de la bibliografia comentada a classe per dedicar l’horari presencial a l’anàlisi de narracions, il•lustracions, pel•lícules, pàgines www i material relacionat amb el contingut de la classe.
Met. Avaluació
Avaluen els coneixements teòrics i l’aplicació d’aquests a l’anàlisi d’obres. Examen escrit al final de curs amb 2 parts: en la 1ª, l’estudiant ha de demostrar que ha assolit la informació treballats al llarg del curs i a la bibliografia bàsica. En la 2ona, aplicarà a l’anàlisi de llibres.
Bibliografia
COLOMER, T. (dir.) (2002): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l?Educació.
LLUCH, G. (1998): El lector model en la narrativa per a infants. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
LLUCH, G. (2003): Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha.
ROVIRA, T. (1988): «La literatura infantil i juvenil», dins Història de la literatura catalana, volum 11. Barcelona: Ariel.
Continguts
Tema 1: La literatura per a infants i joves.
- Introducció dels conceptes relacionats: literatura per a infants i joves, literatura i paraliteratura, ficció, ideologia i literatura, etc.
- Descripció del model d?anàlisi de narratives infantils i juvenils.
- Tipologies i gèneres.
Tema 2: Aproximació històrica a la literatura per a infants i joves europea.
- Característiques de la narrativa europea del segle XIX i anàlisi de relats canònics.
- Característiques de la narrativa europea del segle XX i anàlisi de relats canònics.
- Anàlisi de les adaptacions cinematogràfiques d?algunes obres clàssiques de la narrativa infantil i juvenil.
Tema 3: Aproximació històrica a la literatura per a infants i joves en català.
- Característiques de les propostes inicials de la literatura catalana.
- Característiques de les propostes dels anys seixanta.
- Característiques de la producció inicial al País Valencià.
Tema 4: La literatura per a infants i joves actual
- Característiques i diferències de les propostes comercials i de qualitat.
- Anàlisi d?àlbums il?lustrats.
- Anàlisi dels paratextos en col?leccions adreçades a diferents edats.
- Relacions entre la literatura per a infants i joves i els serials televisius i propostes cinematogràfiques.
Objetius
Conèixer literatura per a infants i joves europea i, específicament, l?escrita en català:
1.Conèixer la història de la LIJ en relació a la història de la literatura i específicament l?escrita en català.
2.Conèixer i interpretar la interdependència existent entre els fenòmens socials, culturals i educatius i la lij.
3.Analitzar les relacions que la literatura de tradició oral manté amb l?actual LCIJ i en la construcció de l?imaginari infantil.
4.Analitzar la influència de la televisió i el cinema com a creadors de l?imaginari infantil.
URL de Fitxa