Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14102 Literatura Catalana Comparada - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
F0056 - JAUME PEREZ MONTANER
Met. Docent
Met. Avaluació
Bibliografia
-Asensi, Manuel (1987) ôLiteratura comparada y teoría de la traducciónö, Eutopías, Vol. III
Benjamin, Walter (1984) ôLa tasca del traductorö, dins Art i Literatura (tr. dÆAntoni Pous. Ed. de Manuel Carbonell) Barcelona, Eumo.
-Bloom, Harold (1988) ôSelecció de textosö, Daina, 4 i 5.
-Cabanilles, Antonia (1987) ôComparatismo e intertextualidadö, Eutopías, Vol. III
Eagleton, Terry (1988) Una introducción a la teoría literaria, Mèxic, F.C.E.
-Fokkema, (1989) ôLa literatura comparada i el nou paradigmaö, Els Marges,40.
Genette, Gérard (1989) ôCrítica i poèticaö i ôPoètica e Historiaö, dins Figuras III, Barcelona, Lumen
Continguts
1. A partir del propi context dÆexpressió catalana, intentar un acostament a la literatura des de diferents tradicions culturals i lingüístiques -dues com a mínim-, i en la llengua original, si és possible. Tractar de comprendre les diferències i similituds.
2. Comprendre el sentit i lÆabast del comparatisme en lÆèpoca actual. Què significa comparar obres o autors de diferents literatures? Quins problemes teòrics suposa el comparatisme?
3. Aprofundir en la idea teorètica de la literatura en tant que literatura. Gèneres, períodes, temes, influències, etc. Diferències i similituds entre la literatura i altres esferes artístiques o del coneixement, com la filosofia, la psicoanàlisi, la política o les arts plàstiques. Programa teoria
1. Concepte de literatura comparada.
2. Models de supranacionalitat.
3. Gèneres.
4. Influència.
5. Tematologia.
6. Periodització.
Objetius
URL de Fitxa