Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14096 Lingüística Aplicada Referida al Català - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
H3581 - JESUS JIMENEZ MARTINEZ
Met. Docent
Pràctiques de correcció; recerca de recursos en internet.
Met. Avaluació
L?examen consistirà en la correcció de diferents textos al final del curs.
Bibliografia
BADIA, Jordi [et al.]. El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Barcelona: Castellnou, 1997.
COSTA, Joan; NOGUÉ, Neus [coord.]. Curs de correcció de textos orals i escrits. Pràctiques autocorrectives. 2a ed. Vic: Eumo, 2001.
LACREU, Josep. Manual d?ús de l?estàndard oral. 4a ed. València: Universitat de València, 1998.
MESTRES, Josep Maria [et al.]. Manual d?estil. La redacció i l?edició de textos. 2a ed. Barcelona: Eumo; Universitat de Barcelona, 2000.
PUJOL, Josep M.; SOLÀ, Joan. Ortotipografia. Manual de l?autor, l?autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. Barcelona: Columna, 2000.
Continguts
1. Introducció a la correcció de textos
1.1. Adequació, coherència i cohesió
1.2. Tipus de correcció
1.2.1. Correcció normativa
1.2.2. Correcció d?estil
1.2.3. Correcció tipogràfica
1.3. Les fonts per a la correcció
2. Problemes de la correcció
1.1. Tipus de lletra
1.2. Puntuació
1.3. Majúscules i minúscules
1.4. Abreviacions
1.5. Referències bibliogràfiques
Objetius
Aprendre els criteris de correcció de textos en llengua catalana i desenvolupar els hàbits de correcció, de manera que l?estudiant siga capaç d?aplicar els criteris i els recursos necessaris per a la correcció de textos escrits.
URL de Fitxa
http://www.uv.es/~jimenezj/