Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14093 Lexicografia i Història del Lèxic Català - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
G0157 - EMILI CASANOVA HERRERO
Met. Docent
- Metodologia teoricopràctica.
-Cal tenir en compte que la correcció normativa és imprescindible per a superar la prova.
Met. Avaluació
- Un examen sobre el temari.
- Un treball lexicogràfic.
Bibliografia
Bruguera, Jordi: Història del lèxic català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986
Colon, Germà: Panorama de la lexicografia catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1989.
Coromines, Joan: Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, Curial, 1980.
Haensch, G. La lexicografía, Gredos, 1982.
Continguts
1. Història de la lexicografia catalana.
2. Anàlisi lexicogràfica del Diccionari Fabra, del DGLA, del DEC, del Diccionari Bromera.
3. Anàlisi del lèxic valencià en els diccionaris actuals.
4. El lèxic català a través de la història. Fons del català.
5. Les bases llatines.
6. Els mecanismes de creació lèxica: la derivació, la composició, els neologismes i els cultismes, la creació semàntica, les locucions.
7. Mètode historicoetimològic d'anàlisi del lèxic català.
Objetius
- Ensinistrar l'alumne en el maneig de les fonts lexicogràfiques
- Ensenyar a fer anàlisis lexicogràfiques.
- Presentar la història del lèxic català al si de la Romània.
- Analitzar les bases llatines del lèxic català i els principals mètodes de creativitat lèxica diacrònicament.
URL de Fitxa