Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14077 Història de la Normativa Catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
H1137 - ABELARD SARAGOSSA ALBA
Met. Docent
No separar la teoria i la pràctica. Analitzar els precedents a fi que els alumnes els coneguen i, alhora, siguen capaços d’analitzar manuals. Lligar la matèria a la societat valenciana per a augmentar la socialització dels alumnes i encaminar la seua activitat al millorament de la societat.
Met. Avaluació
Objectiu: controlar el nivell d’estudi, reflexió, comprensió i assimilació de la matèria tractada. Les exposicions, a més d’ajustar-se a l’objecte d’estudi demanat, han d’estar argumentades i travades (cada paràgraf ha d’estar coherentment relacionat amb l’anterior o amb una part prèvia).
Bibliografia
FABRA, Pompeu (1906): ?Qüestions d'ortografia catalana?, I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Barcelona, 1906, 188-221. Reproduït en Fabra (1980: 23-78).
FABRA, Pompeu (1917): ?Pròleg?, Diccionari Ortogràfic, 5-24. Reproduït en Fabra (1980: 107-128).
SARAGOSSÀ, Abelard (1997): Criteris de la normativa. L'ortografia contemporània. Uns quants dels problemes ortogràfics actuals. València. Editorial Saó i Diputació de Tarragona.
SARAGOSSA, Abelard (1998): Passat, present i futur de les Normes Ortogràfiques de Castelló(1932. Dades i reflexions per a una valencianització de la nostra societat. València. Editorial Saó.
SEGARRA, Mila (1985): Història de l'ortografia catalana. Barcelona. Empúries.
Continguts
Estudi històric de la normativa gràfica.
1. L?ortografia: què estudia; relació amb la fonètica (fonologia i prosòdia). Anàlisi dels conceptes bàsics (lletra i grafia; signes de puntuació). Naturalesa i funció de les normatives lingüístiques. Els papers de l?ortografia en la teoria i en la normativa.
2. Anàlisi qualitativa de les ortografies romàniques. La lletra g com a exemple. Els dígrafs: definició, abast i origen; tractaments inadequats. Els signes diacrítics: què són; tractaments inadequats. Anàlisi del signe gràfic y. Causa de les anomalies de les ortografies romàniques. Futur de les ortografies romàniques.
3. Actuacions davant la normativa; comportaments que convé evitar; actituds que hem de practicar; la normativa en l?ensenyament.
4. Aplicacions tècniques. De què depén l?ordenament dels diccionaris. La separació de paraules en final de línia.
5. L'ensenyament de l?ortografia en els cicles elemental i mitjà.
6. Aplicacions socials. Un prejudici públic que perjudica el valencià. El castellà ¿s'escriu com es parla? L'actuació de Fabra (1956). Anomalies metodològiques de l?actuació de l'Acadèmia del castellà. Com tractar el prejudici públic.
7. Anàlisi de l'ortografia de la Gramàtica valenciana (1995).
Objetius
Comprendre per quines raons les ortografies romàniques són com són
Mostrar que és indispensable analitzar les definicions dels precedents per a avançar en una disciplina
Capacitar els alumnes per a analitzar la coherència que hi ha en l?ortografia de qualsevol gramàtica
Mirar si l?ensenyament mitjà exposa els conceptes estudiats d?una manera coherent i adequada
Reflexionar sobre les regles ortogràfiques poc satisfactòries
Mostrar als estudiants idees ortogràfiques i campanyes socials que responen a prejudicis centralistes
URL de Fitxa