Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tčcnica

Fitxa tčcnica d'una assignatura en una titulació

14065 Dialectologia Catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Se seguirą una metodologia teoricoprąctica. Hom explicarą els conceptes generals de l'assignatura, es farą una descripció dels dialectes catalans, i s'aplicarą aquesta descripció en diversos textos dialectals. Es faran treballs orientats durant el curs.
Met. Avaluació
L'examen consistirą en una part prąctica (identificació i comentari de textos dialectals) i una part teņrica sobre les lectures obligatņries i la matčria impartida a classe. Caldrą fer un treball de curs.
Bibliografia
Jordi Colomina (1999): Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogrąfica, Alacant, Universitat d'Alacant.
Joan Veny (1984): Els parlars catalans, Mallorca, Moll.
Joan Veny (1986): Introducció a la dialectologia catalana, Barcelona, Enciclopčdia Catalana.
J. Viaplana (1996): Dialectologia, Valčncia, Universitat de Valčncia.
M. Zaragozą (1982): El cultiu tradicional de l'arrņs a Silla, Valčncia, Universitat de Valčncia.
Continguts
I. Dialectologia general.
1. Els conceptes de llengua i dialecte.
2. Factors de diferenciació i d'anivellament lingüķstic.
3. Metodologies d'anąlisi dialectolņgica.
4. La geografia lingüķstica.
II. Els dialectes catalans.
1. Divisió dialectal del catalą.
2. Catalą oriental.
2. 1. Catalą central.
2. 2. Rossellonés.
2. 3. Balear.
2. 4. Alguerés.
3. Catalą occidental.
3. 1. Catalą nord-occidental.
3. 2. Tortosķ.
3. 3. Valencią.
4. Comentari de textos dialectals.
III. Llengua i cultura popular.
1. Folklore i cultura popular. Ąmbit conceptual.
2. Metodologia.
3. Els gčneres etnopočtics. Ąmbit d'actuació.
4. La cultura material. Paraules i coses.
5. Ecologia del llenguatge.
Objetius
-Introduir l'alumne en la teoria i en la prąctica dialectolņgiques.
-Assolir un coneixement suficient dels dialectes catalans.
URL de Fitxa