Home > Bachelor degree > Degree > Subject > Ficha técnica

Ficha técnica de una asignatura en una titulación

14065 Catalan Dialectology - Five-year degree in Catalan Philology


Center
Faculty of Philology, Translation and Communication
Departament
Catalan
Lecturers in charge
Sin datos cargados
Met. Docent
Met. Avaluació
Final examination - -
Bibliografia
BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA
Colomina, J. (1989): LĆalacantí, Alacant, Inst. Gil Albert.
Colomi na, J. (1999): Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica, Alacant, Universitat dĆAlacant.
Gimeno, J. (1994): Estudi lingüístic dels parlars de les comarques del nord de Castelló , Castelló, Societat Castellonenca de Cultura.
Veny, J. (1986): Introducció a la dialectologia catalana, Barcelona, Enciclopèdia catalana.
Veny, J. (1984): Els parlars catalans, Mallorca, Moll.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA BÀSICA
Colomina, J. (1990): ôBibliografia de dialectologia catalanaö, A sol post. Estudis de llengua i literatura, I, ps. 75-131.
Colomina, J. (1991): El valencià de la Marina Baixa, València, Gene

Continguts