Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14061 Cultura Catalana Medieval - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
H6209 - JOSEP E. RUBIO ALBARRACIN
Met. Docent
A partir de la lectura personal de textos bibliogràfics fonamentals, proposats pel professor, es treballaran a l’aula els continguts de la matèria .
Met. Avaluació
L’avaluació tindrà en compte tant el grau d’implicació de l’estudiant en el treball actiu quotidià a l’aula com el resultat de la prova escrita final, en la qual haurà de desenvolupar un escrit personal, coherent i amb la màxima correcció sobre els temes objecte d’estudi.
Bibliografia
-Tavani, Per una història de la cultura catalana medieval. Barcelona, cural, 1996.
- Curtius, Literatura europea y edad media latina, México, FCE, 1948.
- Lewis, Laimagen del mundo, Barcelona, Península, 1997.
- Pring-Mill, El microcosmos lul•lià, dins Estudis sobre Ramon Llull, Barcelona, Curial-PAM, 1991.
- Varvaro, Literatura románica de la Edad Media. Barcelona, Ariel, 1983.
Continguts
1.Discussió dels conceptes “cultura”, “cultura catalana” i “cultura medieval”: tòpics al voltant de l’”Edat Mitjana”.
2.Aspectes bàsics de la cultura medieval i la seua relació amb la cultura clàssica. L’herència del saber: les arts liberals i la seua presència a la literatura medieval. Retòrica i tòpics. Cosmovisió medieval, simbolisme i al•legoria. L’exegesi escripturària com a instrument d’adaptació de la cultura pagana a la cristiana.
3.Autors catalans, autors medievals. Humanisme català?
Objetius
Aproximació crítica als conceptes de cultura catalana i de cultura medieval . Qüestionament dels talls cronològics establerts per la historiografia tradicional. Consideració de l’estudi de la història de la literatura a partir de la història de les mentalitats. Estudi de les claus culturals medievals: ciència, cosmovisió, etc., i la relació amb el món cultural clàssic. Presentació de les claus culturals fonamentals per tal d’accedir a la comprensió dels textos catalans medievals.
URL de Fitxa