Home > Bachelor degree > Degree > Subject > Ficha técnica

Ficha técnica de una asignatura en una titulación

14061 Medieval Catalan Culture - Five-year degree in Catalan Philology


Center
Faculty of Philology, Translation and Communication
Departament
Catalan
Lecturers in charge
H6209 - JOSEP E. RUBIO ALBARRACIN
Met. Docent
Met. Avaluació
Final examination and project work
Bibliografia


1. SOBRE EL CONCEPTE DE "CULTURA" I "HISTÒRIA DE LA CULTURA".
ARIÑO, Antonio, Sociología de la cultura, Barcelona, Ariel, 1997. [Esp. el cap. 1, "La plaza de las tres culturas", en el qual fa un repàs als diversos enfocaments que la sociologia i l'antropologia hen emprat a l'hora de definir el terme "cultura".]
BURKE, Peter, Formas de historia cultural, Madrid, Alianza, 2000. [Esp. caps. 1, "Orígenes de la historia cultural"; 3, "La historia como memoria colectiva"; 11, "Relevancia y deficiencia de la historia de las mentalidades"; y 12, "Unidad y variedad en la historia cultural". Estudi teòric sobre els avanços en matèria d'"història cultural". Aplicació pràctica en altres estudis recollits al mateix volum: sobre el

Continguts