Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14055 Anàlisi del Discurs Aplicada al Comentari de Textos Catalans - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
G7251 - M.JOSEP CUENCA ORDIÑANA
Met. Docent
classe fonamentalment pràctica, a partir de les propostes de treball del llibre Comentari de texts (M. Josep Cuenca, Picanya, Bullent, 1996)
Met. Avaluació
Bibliografia
Bassols, Margarida- Anna M. Torrent (1996) Models textuals: teoria i pràctica. Vic, Eumo Cassany, Daniel- Luna. Marta -Sanz Glòria (1993) Ensenyar llengua. Barcelona, Graó. Castellà, Josep M. (1992) De la frase al text. Teories de l'ús lingüístic. Barcelona, Empúries.
Continguts
Reflexionar sobre la metodologia del comentari de textos des de la perspectiva de l'anàlisi del discurs, Aplicar els conceptes de propietats del text i tipologia textual al comentari de textos. Conèixer les característiques definitòries dels principals tipus de text. Contingut: 1. El comentari de textos: definició i característiques 2. Una proposta comunicativa de comentari de textos 3. Les tipologies textuals: un marc teòric per al comentari de text 4. El text descriptiu 5. El text narratiu. 6. El text espositiu 7. El text argumentatiu 8. El text conversacional
Objetius
URL de Fitxa