Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14001 Introducció a la Literatura Comparada - LL.FILOL.ALEMAN.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Explicació i discussió sistemàtica dels continguts a partir del material que es posa a disposició de l'alumnat, acompanyat d'un treball individual amb cadascún dels alumnes per a guiar inicialment el tema, la selecció dels textos i l'elaboració del treball.
Met. Avaluació
S'avaluarà: L'assistència i participació en les activitats que es desenvolupament a l'aula i en els seminaris de comparada. Les lectures proposades i els comentaris sobre aquests textos. L'elaboració d'un treball sobre un del àmbits de la Literatura Comparada.
Bibliografia
Continguts
Els continguts d'aquest curs s'imparteixen en dos blocs. El primer recull les reflexions sobre la formació i història de la pròpia Literatura Comparada i l'estudi de les polítiques literàries: la formació del cànon, feminismes literaris, estudis colonials i descolonització, etc. El segon bloc es centra en les orientacions de la Literatura Comparada: temes i mites, gèneres, formas, la traducció literària, la literatura i altres arts, etc.
Objetius
Aquest curs d' Introducció a la Literatura Comparada pretén iniciar l'alumnat en una lectura comparativa. Donat que el comparatisme es fonamenta en l'estudi de textos de diferents tradicions literàries i lingüístiques, aquest curs té com objectiu iniciar l'alumnat en l'anàlisi i interpretació dels vincles entre aquestes tradicions des d'una perspectiva històrica i intertextual. També procurarà un acostament a l'estudi de les relacions de la literatura amb altres arts: pintura, cinema, música, etc.
URL de Fitxa