Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14000 Introducció a la Literatura Catalana Medieval - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
H6209 - JOSEP E. RUBIO ALBARRACIN
Met. Docent
Lectura guiada dels textos objecte d’estudi, tot buscant la comprensió lingüística i l’anàlisi textual tant estructural com especialment contextual. Els estudiants hauran de portar les lectures a classe ja que són l’objecte fonamental d’estudi.
Met. Avaluació
S’avaluarà la implicació de l’estudiant a classe i la capacitat d’expressar mitjançant un discurs escrit CORRECTE les idees més importants tractades al curs, i la reflexió personal al voltant dels textos, el coneixement dels quals és condició imprescindible per a superar l’assignatura.
Bibliografia
-Riquer, Los trovadores, Barcelona, Ariel (3 vols.)
-Soldevila, F. (ed.) Les quatre grans cròniques, Barcelona 1971.
-Badia, L i A. Bonner Ramon Llull: vida, pensament i obra literària, Barcelona, Empúries.
-Hauf, D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Barcelona-València, P.A.M. IIFV.
-Badia, Lola, De Bernat Metge a Joan Roís de Corella, Barcelona, Quaderns Crema.
Continguts
1.La poesia trobadoresca: tòpics cortesans e la literatura amorosa medieval.
2.Litertura i història: les cròniques catalanes.
3.Els inicis de la prosa i la literatura doctrinal: Ramon Llull, Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer.
4.Una nova sensibilitat? La literatura en Bernat Metge.
Objetius
Introducció a la literatura de l’amor cortès mitjançant la poesia dels trobadors. Estudi de les obres literàries en català més significatives des del segle XIII als inicis del segle XV. Adquisició d’un grau suficient de comprensió dels textos catalans medievals.
URL de Fitxa