Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13828 Fonètica i Fonologia Espanyoles - LL.FILOL.HISPÀN.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Espanyola
Professor responsable
H0393 - MERCEDES QUILIS MERIN
Met. Docent
Clases magistrals, pràctiques de transcripció
Met. Avaluació
Exàmen teòric (70%) y pràctic (transcripcions fonètiques i fonológiques,
Bibliografia
: ALARCOS, E. (1981): Fonología española. Madrid. Gredos.
HIDALGO, A. Y QUILIS, M. (2002): Fonética y Fonología españolas. Valencia. Tirant Lo
Blanch.
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1984): Fonética. Barcelona. Teide.
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1989): Fonología general y española. Barcelona. Teide.
NAVARRO TOMÁS, T. (1982): Manual de pronunciación española. Madrid. CSIC.
QUILIS, A. (1985): El comentario fonético y fonológico de textos. Madrid. Arco Libros.
QUILIS, A. (1993): Tratado de fonética y fonología españolas. Madrid. Gredos.
QUILIS, A. (1997): Principios de fonética y fonología españolas. Madrid. Arco Libros.
Continguts
1. FONÈTICA I FONOLOGÍA
2. FONÈTICA ACÚSTICA
3. FONÈTICA PERCEPTIVA
4. FONÈTICA ARTICULATÓRIA
5. FONOLOGÍA
6. EL SUBSISTEMA VOCÁLIC DE L'ESPANYOL
7. EL SUBSISTEMA CONSONÁNTIC DE L'ESPANYOL
8. LA SÍLABA
9. ELS SUPRASEGMENTS
10. LA TRANSCRIPCIÓ FONÈTICA Y FONOLÒGICA
Objetius
URL de Fitxa