Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13768 Lingüística Grega - LL.FILOL.CLÀSSI.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Clàssica
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
classes
Bibliografia
Continguts
La programació d'aquesta assignatura, la docència de la qual està prevista per al segon quadrimestre del curs, comprèn l'exposició d'un temari. Un recull de textos no literaris, que serà facilitat a l'alumne/-a a l'inici del curs, juntament amb una bibliografia més extensa, permetrà de fer-ne el corresponent comentari lingüístic. L'objectiu principal del curs rau en la formació de l'alumne/-a en els continguts bàsics de la lingüística grega, amb especial interès pel que fa als aspectes fono-morfològics.

L'examen consistirà a traduir amb diccionari textos no literaris, amb comentari lingüístic.