Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13767 Lingüística - LL.FILOL.FRANCESA00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classes teòrico-pràctiques que combinen l'exposició magistral amb la participació activa dels estudiants
Met. Avaluació
Es realitzarà mitjançant prova final que constarà d'un test i d'examen escrit sobre els continguts del programa. També es possible, segons grups, l'elaboració de treballs acadèmicament dirigits pel professor. Cada professor només podrà avaluar els estudiants oficialment matriculats en el seu grup.
Bibliografia
López García, Ángel i Beatriz Gallardo Paúls (eds.) (2004): Conocimiento y lenguaje. València: Universitat / El Colegio de México, e.p.
López García, Ángel et alii (1994): Lingüística general y aplicada. València: Universitat, 1999.
Jorques, Daniel (2004): Comunicación y lenguaje. València: Tirant lo Blanch.
Ramallo, Fernando et alii (eds.) (2000): Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Xerais.
Continguts
1. Comunicació i llenguatge
2. Biologia i llenguatge
3. El llenguatge i la ment
4. Llenguatge i cultura
5. Les formes del llenguatge
6. Els sentits del llenguatge
7. Els usos del llenguatge
8. Llenguatge i text
9. Traducció
10. Ensenyament de segones llengües
11. Computació i llenguatge
12. El diccionari
13. Desenvolupaments contemporanis de la lingüística
Objetius
Familiaritzar els estudiants en les eines de descripció de les llengües. Coneixement i domini del metallenguatge de la disciplina. Presentació de teories i metodologies lingüístiques.
URL de Fitxa