Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13742 Iniciació a l'Estudi de Textos Llatins - LL.FILOL.CLÀSSI.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Clàssica
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
S'establirà un métode de treball actiu, tractant que els alumnes participen en el màxim grau possible. Considerem molt enriquidor el treball en equip i, per això, es buscarà el contrast d'opinions entre els alumnes. Es tindrà en compte l'assistència a classe.
Met. Avaluació
Traducció i comentari d'un dels textos comentats i traduïts a classe, sense diccionari. (6 punts)
Traducció sense comentari d'un text d'Ovidi no vist a classe, amb diccionari. (4 punts)Les proves de traducció conjuntament constituiran el 80 % de la nota.
Exposició de temes 20% de la nota
Bibliografia
ALBRECHT, M. von, Historia de la literatura romana: desde Andrónico hasta Boecio. Barcelona: Herder, 1997-1999.
CODOÑER, C. (ed.), Historia de la Literatura Latina. Madrid: Cátedra, 1997.
BAYET, J. Literatura Latina. Barcelona: Ariel, 1981.
BICKEL, E. Historia de la Literatura Romana. Madrid: Gredos, 1987.
BIELER, I. Historia de la Literatura Romana. Madrid: Gredos, 1983.
BÜCHNER, K. Historia de la Literatura Latina. Barcelona: Labor, 1968.
Continguts
- El comentari gramatical i lingüístic, centrat fonamentalment en les qüestions de tipus sintàctic, nominal, verbal i oracional, i en les qüestions de tipus lèxic.
- El comentari literari que inclou el comentari estilístic i l'ús de figures i trops i imatges poètiques, així com la col.locació de les paraules i la seua naturalesa segons el gènere.
- El comentari mètric: escansió del dístic elegíac i l'hexàmetre dactílic.
- El comentari de realia, que inclou tots aquells aspectes històrics, ideològics, institucionals que contextualitzen el text i li donen sentit.
- Interpretació i traducció del text.
El dístic elegíac, característiques mètriques
La poesia llatina anterior a Ovidi
La poesia d'Ovidi
Comentari i traducció d'una selecció de textos d'Ovidi
Objetius
Iniciar-se en el comentari de textos i el coneixement de la llengua poètica. Analitzar i explicar els diversos nivells del text, gramatical, literari i referencial, així com les seues fonts i la seua influència en la literatura posterior. Coneixement de textos poètics llatins i de les seues característiques lingüístiques i literàries.
Capacitat d'anàlisi gramatical i comprensió dels textos proposats.Capacitat de comprensió de textos i contextos culturals i històrics diferents de l'actual.
Relacionar i valorar el context actual amb el de l'antiga Roma.
URL de Fitxa