Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13661 Tecnologia Educativa - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Combinació d'estratègies d'ensenyança orientades pels aprenentatges de recepció i anàlisi d'informació al costat de les que fomenten els aprenentatges per descobriment per mitjà d'activitats en xicotets grups.
Met. Avaluació
Constarà de l'examen final i dels treballs relatius a les lectures i a les activitats pràctiques.Vore URL indicada al final d'esta fitxa: Guia Docent.
Bibliografia
BAUTISTA GARCÍA-VERA, a. Coord.(2004): Las nuevas tecnologías en la enseñanza. Madrid, Akal.
ECHEVERRIA, J.(2003): La revolución tecnocientífica. Madrid. FCE.
SANCHO, J.M. Coord. (1994): Para una tecnología educativa. Barcelona, Horsori.
SAN MARTÍN, A. (1995): La escuela de las tecnologías. Valencia, Univ. de Valencia.
Continguts
1. Tecnologia: concepte i sistema tecnològic. Genealogia del paradigma tecnològic. Paper de l'educació en la societat del coneixement. Mites i utopies tecnològiques. 2. Les tecnologies en la institució escolar. Difusió de les tecnologies en els sistemes escolars. Les tecnologies en l'entramat organitzatiu dels centres. Tecnologies i innovació pedagògica. 3. Currículum escolar i cultura tecnològica. Implicacions culturals de les TIC. Les tecnologies enfront de les estratègies metodòlogiques d'ensenyança. Modalitats de disseny del procés d'ensenyança. 4. Avaluació dels recursos i materials tecnològics. Perspectives d'avaluació dels materials d'ensenyança. Estratègies específiques per als materials en suport electrònic.
Objetius
Accedir a les principals teories sobre la Tecnologia Educativa en una escola inserix en la societat de la informació, tot això baix el principi del rigor conceptual i terminològic. Vore URL indicada al final d'esta fitxa: Guia Docent.
URL de Fitxa
http://www.uv.es/~asanmart/docencia/programate.htm