Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13657 Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Professor responsable
H6029 - ANA ISABEL CORDOBA IÑESTA
Met. Docent
Discusió dirigida, activitats individuals i grupals d'aplicació dels continguts. Pràctiques i tutories.
Met. Avaluació
=> Continguts teòrics: 80%:
1) 60%: examen:
a) Prova objectiva d'elecció múltiple de 30 a 35 preguntes de 3 alternatives (70%), i
b) Prova de preguntes curtes (30%).
2) 10%: activitats teoria.
3) 10%: activitats comunes
=> Continguts pràctics: 20%
10% activitat voluntària
Bibliografia
CÓRDOBA, A.I, DESCALS, A. Y GIL, M.D (2006). Psicología del desarrollo en la edad escolar. Madrid: Pirámide.
GONZALEZ, E. y BUENO, J.A. (2004). Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar. Madrid: CCS.
GONZALEZ-PIENDA, A. y cols. (2002). Manual de psicología de la educación. Madrid: Pirámide.
TRIANES, M.V. y GALLARDO, J.A. (2003). Psicología de la educación y del desarrollo. Madrid: Pirámide
WOOLFOLK, A. (2001). Psicología educativa. México: Prentice-Hall.
Continguts
Psicologia del Desenvolupament
TEMA 1: Concepte, història, teories i models.
TEMA 2: Metodologia d?investigació en psicologia. Dissenys d?investigació en psicologia del desenvolupament.
TEMA 3: Desenvolupament sensorial i perceptual.
TEMA 4: Desenvolupament psicomotor.
TEMA 5: Desenvolupament cognitiu.
TEMA 6: Desenvolupament psicolingüístic.
TEMA 7: Desenvolupament afectiu-social.
TEMA 8: Desenvolupament de la personalitat.
TEMA 9: Desenvolupament psicosexual.

Psicologia de l?Educació

TEMA 1:La psicologia de l?educació com a disciplina científica.
TEMA 2: Enfocaments clàssics de l?aprenentatge.
TEMA 3: Enfocaments cognitius i socials de l?aprenentatge.
TEMA 4: Intel?ligència, personalitat i motivació.
TEMA 5: Estratègies d?aprenentatge.
TEMA 6: Interacció professor-alumne en el procés d?ensenyament/aprenentatge.
TEMA 7: Interacció entre iguals en el procés d?ensenyament/aprenentatge.
TEMA 8: Avaluació de l?aprenentatge escolar i instruccional.
TEMA 9: Avaluació instruccional.
Objetius
1.- Esquemes conceptuals amples, comprensius, organitzats i precisos sobre el desenvolupament i l?educació.
2.- Habilitats d?anàlisi dels fenòmens relatius al desenvolupament i l'educació.
3.- Actituds positives cap a qüestions relatives al desenvolupament i l'educació.
4.- Una perspectiva general de les aportacions de la psicologia en els contextos educatius.
5.- Relacions significatives entre els continguts teòrics i pràctics.
6.- L?hàbit d?una lectura crítica del material objecte d?estudi.
URL de Fitxa