Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13637 Organització i Gestió de Centres Educatius - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
La matèria s'estructurarà en una primera part de caràcter més teorico-conceptual i d'una segona més relacionada amb l'anàlisi i valoració de distints projectes i experiències d'organització en centres escolars
Met. Avaluació
Examen final i treball
Bibliografia
ANTÚNEZ, S.: Claves para la organización de centros escolares. Barcelona, Horsori 1993
BALL, S.J.: La micropolítica de la escuela. Barcelona/Madrid, Paidós/MEC 1989
BATES, R. et al: Práctica crítica de la administración educativa. Valencia, Universitat de València 1989
BELTRÁN, F. Y SAN MARTÍN, A.: Diseñar la coherencia escolar. Madrid, Morata 2000
CORONEL LLAMAS, J.M.: Organizaciones escolares. Nuevas propuestas de análisis e investigación. Huelva, Universidad de Huelva 1998
SANTOS GUERRA, M.A.: La luz del prisma. Para comprender las organizaciones educativas. Archidona, Aljibe 1997
Continguts
Programa teòric: Institucionalització de l'ensenyança i organització escolar. Les diferents aproximacions teòriques a les organitzacions escolars. Característiques organitzatives dels centres escolars en el sistema educatiu espanyol. Macro i micropolítica organitzativa. Dimensions estructural i cultural de l'organització. Poder, resistència, conflictes i democràcia organitzativa. Gestió, participació, govern i control de les organitzacions escolars. Avaluació de les organitzacions escolars.
Objetius
1. Construir, de mode autònom, un cos teòric sobre l'Organització Escolar, caracteritzat pel rigor conceptual i terminològic. 2. Coneixement crític i fonamentat de l'estructura i funcionament del nostre Sistema Educatiu. 3. Anàlisi i valoració de la vida organitzativa dels centres escolars. 4. Identificar les variables organitzatives més rellevants, així com la legislació que regula el funcionament dels centres escolars.
URL de Fitxa