Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13636 Mètodes de Construcció de Proves - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Lliçó magistral; discussió dirigida, activitats individuals i en grup d'aplicació dels continguts. Pràctiques i tutories.
Met. Avaluació
Aplicació de proves estandarditzades de rendiment sobre els conceptes implicats en el temari (80%). Informe final que realitzarà l'estudiant sobre les pràctiques realitzades (20%).
Bibliografia
JORNET, J.M. y SUAREZ, J.M. (1989): Conceptualización del Dominio educativo desde una perspectiva integradora de la evaluación referida al criterio. Bordón, v41, n2, 237-275.
JORNET, J.M. y SUAREZ, J.M. (1989): La sensitividad instruccional: una característica métrica de los TRCs. Bordón, v41, n2, 303-324.
JORNET, J.M. y SUAREZ, J.M. (1989): Revisión de modelos y métodos en la determinación de estándares y en el establecimiento de un punto de corte enm Evaluación referida al Criterio. Bordón, v41, n2, 277-301.
JORNET, J.M. y SUAREZ, J.M. (1989): Evaluación referida al criterio. Construcción de un test criterial de clase. En V. García Hoz: Problemas y métodos de investigación en educación personalizada. Rialp. Madrid.
Continguts
Nuclis temàtics:
1. Enfocaments en la construcció de proves. Mesurament i avaluació educatives. Tipus de proves.
2. Anàlisi de dominis educatius i tècniques de generació automàtica d'ítems. Qualitat tècnica dels ítems. Anàlisi d'ítems. Desenrotllament d'estàndards (normatius i criterials). Anàlisi de fiabilitat.
3. Consideracions tècniques en l'ús de proves. Qualificació i diagnòstic de subjectes. Predicció i explicació (individual i de grup).
Objetius
Es revisen diverses aproximacions pràctiques per al disseny i desenrotllament de pruebas de rendiment, tant des d'enfocaments de Mesurament de caràcter normatiu, com criterial.
URL de Fitxa