Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13625 Història de l'Escola - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Educació Comparada i Història de l'Educació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Metodologia expositiva per part del professor amb intervenció dels estudiants en els treballs pràctics.
Met. Avaluació
Examen Final i treball
Bibliografia
ESTEBAN, León; LOPEZ, Ramón. "Historia de la Enseñanza y de la Escuela". Tirant lo Blanch. Valencia, 1994
"Historia de la Escuela", Revista Historia de la Educación, 16 (1997) nº monográfico
PALACIOS, J. (1997) "La Cuestión Escolar", Barcelona, Laia
LOPEZ MARTIN, R. (2001) "La escuela por dentro. Perspectivas de la cultura escolar en la España del Siglo XX", Universitat de València.
Continguts
Orígens i naixement.
1. Els primers models d'institució escolar.
2. Diversitat d'escoles en l'Humanisme; procediments organitzatius i d'ensenyament.
3. L'escola pública i el naixement dels sistemes educatius.
Objetius
Conèixer l'evolució històrica i el sentit actual de l'escola com fenomen, institució i producte educatiu.
Entendre les relacions vinculants entre models educatius desenvolupats en cada etapa històrica i el naixement de diverses formes d'entendre el sentit de l'escola.
Comprendre l'escola com producte específic de cada model educatiu. Aproximar-se al coneixement de la cultura/ de la escuela de cada època històrica,
URL de Fitxa