Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13623 Història de l'Educació Social a Espanya - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Educació Comparada i Història de l'Educació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Teòric-pràctica. Presentació de temes pel professor a través de GUIES de treball i estudi. Elaboració de síntesis globals pels alumnes.
Met. Avaluació
-Proba escrita sobre el temari (Valor 80%)

-Proba del programa práctic (participació en debats i grups de treball) (Valor 20%)
Bibliografia
BORRÁS, J.M. (Dir)., Historia de la infancia en la España Contemporánea, Mº Trabajo y A. S., Madrid 1996
RUIZ RODRIGO, C. y PALACIO LIS, I., Higienismo, educación ambiental y previsión escolar. Universitat de València
SANTOLARIA, F., Marginación y educación, Ariel, Barcelona 1997
PALACIO LIS, I./ RUIZ RODRIGO, C., Asistencia social y educación. Universitat de València 1996
PALACIO LIS, I. y RUIZ RODRIGO C., Redimir la inocencia. Historia, marginación infantil y educación protectora. Universitat de València 2002
MAZA ZORRILLA E, Pobreza y sistencia social en España. siglos XVI al XIX, Universidd de Valladolid, 1987
TIANA , A. y SANZ, F., Generis y situaciónde la educación social en Euro
Continguts
Humanisme i *educació. *Educació i *Ilustracion en el s.xviii. *Consolidació del sistema educatiu espanyol. *Reformisme social i *educació en els inicis del sxx. *Politica i educació en la II *Republica. L'educació durant el franquisme. L'escola de Nacional-Catolicisme (1936-57) Canvi social i ordenació educativa (1957-78)
Objetius
Estudi de les polítiques socials i models de reeducació i reinserció en l'Espanya Moderna i Contemporània. Elaboració de síntesis globals sobre problemàtica social de la infància i les respostes socials que, des de l'àmbit públic i privat, s'han donat a través de la història.

URL de Fitxa