Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13603 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Debat sobre peces documentals i discussions grupals.
Met. Avaluació
Avaluació contínua
Bibliografia
ANGULO RASCO, J. FÉLIX (director), (2000), Teoría y desarrollo del currículum. Archidona (Málaga). Aljibe. GIMENO, J. (1988), El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid. Morata. GOODSON, I. (2000), El cambio en el currículum. Octaedro. Barcelona. HARDREAVES, A. (2003) Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona. Octaedro. POPKEWITZ, T. Sociología política de las reformas educativas. Madrid. Morata.
Continguts
Programa teòric: Descripció i valoració crítica dels processos que afecten directa i indirectament al disseny, desenrotllament i innovació dels currículums. Anàlisi de les decisions que des de diferent àmbits es duran a terme en la selecció dels continguts curriculars, en la seua organització i en la presentació dels mateixos a professors i alumnes. Agents que intervenen en el disseny i desenrotllament del currículum Peculiaritats dels diferents nivells del sistema educatius. Processos, estratègies i institucions que intervenen en els processos de canvi i innovació del currículum. Programa pràctic: Anàlisi de les lleis i disposicions relacionades amb el disseny curricular. Revisió de plans de centre. Estudi crític de materials curriculars.
Objetius
Els propòsits de l'ensenyança d'esta matèria inclouen el que els estudiants:
Adquirisquen les ferramentes conceptuals i metodòlogiques necessàries per a poder analitzar la realitat dels processos d'ensenyança-aprenentatge i del desenrotllament curricular i assolir el màxim del saber crític.
URL de Fitxa