Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13599 Didàctica i Organització de l'Educació Infantil - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
La metodologia se centra en tres aspectes relacionats: les classes de teoria, les classes de pràctiques, amb un marcat caràcter grupal i colaborativo i la pràctica individual de l'estudiant.
Met. Avaluació
Avaluació a través de l'arreplegada d'informació continguda en la carpeta de pràctiques, treball individual i, si és procedent, examen.
Bibliografia
ESCUELAS INFANTILES DE REGGIO EMILIA (1999): La inteligencia se construye usándola. Madrid. Moraa.
GOLDSCHMIED, E. Y JACKSON, S. (2001): La educación infantil de 0 a 3 años. Madrid. Morata.
JACKSON, Ph.W. (1991): La vida en las aulas. Madrid: Morata.
STEINBERG, Sh. Y KINCHELOE, J.C. (Comp.)(2000): Cultura infantil y multinacionales. Madrid. Morata.
TAVERNIER, R.(1987): La escuela antes de los seis años. Barna. Mtnez Roca.
WILLIS, A. Y RICCIUTI, H. (1990): Orientaciones para la escuela infantil de cero a dos años. Madrid: Morata.
Continguts
1) L'EI en el context de l'escolarització. 2) El/la xiquet/a com a protagonista de l'activitat escolar. 3) L'activitat com a base de l'experiència i l'aprenentatge en el/la xiquet/a. 4) L'aula i el centre d'EI com a espais d'aprenentatge. 5) El paper de les famílies en EI.
Objetius
- Generar un coneixement rigorós i actualitzat sobre les perspectives i models més representatius en l'Educació Infantil.- Valorar, de forma crítica i des d'un raonament explícit, diferents formes i models de pensar i actuar en l'ensenyança en Educació Infantil.- Adquisició i ús del vocabulari i terminologia propis de la disciplina i de les ciències socials en general.- Capacitat de recerca, selecció i utilització de fonts documentals i material bibliogràfic propi de la disciplina.- Competències pròpies del treball de caràcter colaborativo.
URL de Fitxa